Nieuwe uitgaven

We zijn maar al te vaak geneigd om het allemaal alleen te doen. Kom van je eiland staat vol praktische adviezen die je helpen om werkelijke verbondenheid te creëren in een wereld die tegelijkertijd eenzamer is dan ooit tevoren. Puttend uit fascinerende inzichten uit zowel de wetenschap als de geschiedenis, tijdloze Bijbelse waarheden.

€22,99

Een toekomst vol van hoop is een dagboek over leven met vergezichten. Aan de hand van verschillende thema’s wil auteur Tineke Tuinder iets laten zien van de hoopvolle toekomst die God voor ons in petto heeft. Daarbij gaat ze de realiteit van wat we onderweg naar die toekomst tegen kunnen komen niet uit de weg.

€22,99

Als je te midden van veel getuigen de goede belijdenis afgelegd hebt (1 Tim. 6:12), bereik je geen eindpunt, maar begint juist het leven als volgeling van Jezus Christus. In de tijd van de Bijbel werden (jonge) christenen al opgeroepen om ‘met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven’. Niet vanzelfsprekend gaat dat goed; toen niet en vandaag evenmin.

€16,99

In Groene catechismus stelt theoloog Sam Janse 88 vragen die bij mensen leven rondom geloof en duurzaamheid en probeert die te beantwoorden. Vragen over feiten, onze levensstijl, overbevolking, de Bijbelse boodschap, de eindtijd, enzovoort.

€12,99

Terwijl het gekabbel van het water de levens van Evie en Sterling in de Tweede Wereldoorlog bepaalt, lijkt het erop dat de golven van het verleden hen vandaag allemaal opnieuw in gevaar kunnen brengen.

€23,95

 

Voor altijd de jouwe van Karen Kingsbury is een historische roman over een jonge vrouw die in oorlogstijd wordt verscheurd door haar liefde voor twee verschillende mannen. 

€23,99

Dit boek gaat over het plan van God met de wereld. Via de Bijbel laat God weten hoe Zijn plan eruit ziet, wat ervan uitgekomen is en wat er wellicht binnen afzienbare tijd nog zal gaan gebeuren.

€34,95

Krakau, 1940. Zosia Lewandowska kent de wrede realiteit van de oorlog maar al te goed. Binnen enkele weken na de Duitse inval in Polen verliest ze de man van wie ze hield. Terwijl de gettomuren oprijzen, sluit Zosia zich aan bij een Poolse apotheker die zijn leven riskeert om Joodse families te redden.

€24,99

In dit veertigdagenboek op weg naar Pasen staan de verhalen die heenwijzen naar of direct gaan over het kostbaar bloed van Jezus centraal. Zijn bloed dat vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

€17,99

Met dit Zij Lacht-dagboek voor de veertigdagentijd leven lezers bewust toe naar Pasen, waarbij elke overdenking hun een nog dieper besef wil geven van de vrijheid waaruit je als christen mag leven

€14,99

Met Breuklijnen van Goud schreef de auteur – mede vanuit haar ervaring als predikant – een moedige roman over seksueel geweld, een thema dat nog te vaak diep wordt weggestopt en onbesproken blijft.

€22,50

De vondeling van Venetië  is een hartverwarmende historische roman over een man die, geplaagd door schuldgevoel, afreist naar het Venetië van begin twintigste eeuw om te zoeken naar een zeldzaam boek waarvan hij hoopt dat het al zijn daden zal goedmaken. 

€23,99

Beeldspraak is een verrassend boek dat je niet alleen meeneemt in een reis rond de wereld, maar ook in een onvoorspelbare ontdekkingstocht door de Bijbel. Sta stil, neem de tijd, kijk, overdenk en beleef het evangelie in het weekend op een beeldende manier.

€19,99

Binnenspiegel  is een uitnodigend boek dat lezers wil wijzen op de kracht en de waarde van zelfkennis en zelfreflectie. Met behulp van een bijbelverhaal wordt elke vraag inhoudelijk uitgediept en geïllustreerd met persoonlijke voorbeelden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten door reflectievragen.

€17,99

Een pastoraal boek over het doorbreken van het taboe rond zelfdoding.

€17,99

In Screen Kids geven Gary Chapman en Arlene Pellicane je de tools die je nodig hebt om technologie op een gezonde manier te gebruiken en je kids te leren er op een goede manier mee om te gaan.

€19,95

In negentig korte maar krachtige dagteksten biedt Kom tot rust: • een dagelijkse bemoedigende bijbeltekst; • een overdenking met tips voor het toepassen van Gods Woord in jouw situatie; • ruimte voor het opschrijven van je zorgen en gebeden; • een belofte van God die je voor negatieve gedachten in de plaats kunt zetten. 

€22,99

Historische verhalen bij kaarslicht. ‘Onverwachte ontmoetingen’ is een heerlijke kerstnovellebundel met romantische verhalen van Amanda Wen, Amanda Barratt en Sarah Sundin.

€20,00

De kruisiging van Jezus roept nog steeds vragen bij ons op. Als God almachtig is, dan had Hij onze zonden toch kunnen vergeven zonder dat Jezus voor ons zou sterven? In dit boek geeft Wilkin van de Kamp antwoord op deze vraag, door ons een boeiend kijkje achter de schermen te geven van ‘Gods invasie in de wereld

€19,95

In Gewaagde gebeden neemt Craig Groeschel je mee door de Bijbel, langs gebeden en geloofshelden uit het Oude en Nieuwe Testament. Hij laat zien wat ze baden en hoe ze baden. En vooral, wat dat gebed voor uitwerking had, op de wereld om hen heen en op henzelf.In dat laatste ligt misschien wel de sleutel. Als je gebedsleven jou begint te veranderen

€18,50

Ontdek samen met Arjan de waarheid, de kracht en de relevantie van de Bijbel voor leiders in onze tijd. En leer hoe je die kunt toepassen in de kerk, je werk en de maatschappij.

€19,99

De hel en Gods liefde; voor steeds meer mensen zijn deze twee niet met elkaar te verenigen. In deze handzame pocketuitgave reageert Wilkin van de Kamp  verrassend op deze gedachtegang en beantwoordt hij veelgestelde vragen.

€6,95

In deze historische roman neemt de auteur je mee naar meer dan tweeduizend jaar geleden. Het verhaal over en rondom de geboorte van Jezus zoals je het nog nooit gelezen hebt.

€16,95

Verschillende auteurs werpen hun licht op een passage uit de Bijbel door middel van een korte overdenking. De rode draad door de dagboekgedeelten heen is de unieke positie van het Joodse volk en Gods leiding met hen door Bijbel heen tot nu en in de toekomst.

€24,99

Het lang verwachte tweede deel in de serie van Nir Tavor door Amir Tsarfati en Steve Yohn. De titel is: Door misleiding. Opnieuw een spannende christelijke thriller rond een Mossad agent over nucleaire misleiding.

€22,95

Is de grote verdrukking begonnen?’ is een nieuw boek van Amir Tsarfati en roept op om verwarring te vermijden en de tijd te verzilveren in deze laatste dagen. Leven we in de eindtijd? 

€17,95

Joyce wil je in dit boek aanmoedigen om je niet te laten leiden door angst. Ze wil je helpen te begrijpen hoe angst werkt, hoe je ermee om kunt gaan en hoe je van deze angst met Gods hulp bevrijd kunt worden. Hoe? Door dapper en moedig te zijn.

€17,90

Dit is namelijk geen boekje waarbij er netjes tussen de lijntjes moet worden geschreven. Iedereen die dit boekje in handen krijgt, wordt uitgedaagd om op een creatieve manier aan de slag te gaan. Met als eindresultaat een uniek, hartvormig kunstwerk. Dit vriendenboekje is nét even anders.

€12,99

 Dit essay put uit bijbelse bronnen en christelijke tradities om het denken over de duistere afgrond te vernieuwen. Door het contrast met de hel als totale uitsluiting blijkt des te helderder wat liefde is. Zo markeert denken over de hel als duistere grens juist het goede leven.

€14,99

Een waargebeurd verhaal over de worsteling tussen afstand en nabijheid in een zorgrelatie, het belang van het durven accepteren van hulp en de ontwikkeling van een bijzondere vriendschap, die alle grenzen overstijgt. 

€22,50

Het boek dat wereldwijd al meer dan een miljoen harten veroverde. Reis terug naar het Amerika van 1931 waar een aangrijpende foto het lot van twee onschuldige kinderen voor altijd verandert. Geïnspireerd door een oude foto schreef Kristina McMorris een ontroerende roman over een wereld waarin een moeder de moeilijkste beslissing van haar leven moet maken.

€21,99

De droom van de Stenografe is het eerste deel van de serie Thuis in Kalispell.

Rebecca Whitman kan het bijna niet geloven als ze te horen krijgt dat ze is aangenomen als de eerste vrouwelijke stenografe van Montana bij de rechtbank in Kalispell. 

€21,99

In het Zoekboek bij de Bijbel kunnen kinderen van 4 tot 7 jaar op een speelse manier kennismaken met een aantal bekende Bijbelverhalen uit het Oude en Nieuwe Testament.  Elke plaat wordt beschreven door een personage uit een ander Bijbelverhaal, dat zich ergens op de plaat heeft verstopt.

€14,99

Op vleugels van verwondering  bevat 200 gebeden en gedichten die gelezen kunnen worden in een kerkelijke context, zoals bij vergaderopeningen, vieringen en pastorale bezoeken of in preken en meditaties. De teksten sluiten vaak aan bij een Bijbelgedeelte en zijn gericht op situaties in het leven van mensen.

€20,00

Een meeslepend boek over de relevantie van de christelijke boodschap anno 2023.

In Vrede op aarde onderzoekt theoloog en hoogleraar Stefan Paas hoe de christelijke boodschap van heil en redding voor de samenleving van nu relevant is.

€29,99

Dit ontroerende boek bemoedigt lezers en helpt ze om oog te blijven hebben voor het licht in de duisternis. Door de fraaie vormgeving is het boek zeer geschikt om cadeau te geven.

€12,99

Licht in duisternis is een adventsdagboek voor tieners, dat bestaat uit overdenkingen, opdrachten en muziek. Ook heel geschikt om in gezinsverband met tieners aan tafel te lezen. 

€14,99

Een mooi dagboek dat de adventstijd nog mooier maakt voor jongeren. Met dagelijks een gespreksvraag om het gesprek in het gezin te stimuleren.

€12,99

In dit boek wordt de gelijkenis van de wijze en dwaze bouwer naverteld in verzen. Rijm en metrum dragen eraan bij dat kinderen bij het verhaal betrokken worden en het kunnen onthouden.

€10,00

Dit boekje bevat vijf spreads met een Bijbelverhaal. Het boekje toont de eenvoudige gedachte dat God je heeft gemaakt, van je houdt en voor je zorgt. Met name de vorm van stof en knisper maakt het geschikt voor baby’s.

€12,99 

Groeikracht is het derde gedichtendagboek van Jacomien Bouwman. Net als haar voorgaande dagboeken bevat Groeikracht voor elke dag van het jaar een korte Bijbeltekst en een bijpassend gedicht.

€9,95

Dit dagboek neemt kinderen mee op een reis door de tijd, langs molacties, spectaculaire gevechten en reddingsoperaties, ontsnappingen. Proefjes, quizjes, links naar filmpjes, nadenkvragen en weetjes: dit boek maakt bijbellezen tot een interactief moment. 

€15,99

Een nieuwe serie boekjes met Bijbelse verhalen. Met tekeningen in fullcolour van Marleen Visscher. Bij iedere tekening schrijft ze een eenvoudige tekst van vier regels op rijm. Bedoeld om voor te lezen voor kinderen vanaf 2 jaar.

€7,95

Een nieuwe serie boekjes met Bijbelse verhalen. Met tekeningen in fullcolour van Marleen Visscher. Bij iedere tekening schrijft ze een eenvoudige tekst van vier regels op rijm. Bedoeld om voor te lezen voor kinderen vanaf 2 jaar.

€7,95

Door dit dagboek loop je van Genesis tot Openbaring en krijg je van alles te zien. Zo raak je met ontspannen dankbaarheid en plezier thuis in de wondere wereld van de Bijbel. 

€24,99

Soms lijkt het leven meer op overhoop en overleven. Deze bundel met knipoogjes, kleine gedichtjes, gaan over geluk, geloof, groei, gestoei, gezondheid en genade, geschreven vanuit het perspectief van hoop.

€13,99

Laat je in dit Bijbels dagboek rond het thema ‘ontmoeting’ iedere dag verrassen door de ontmoetingen tussen God en mensen onderling.

€27,50

De overdenkingen in dit boek zijn bedoeld als tegengif tegen angst. Al Janssen bewerkte studies van Anne van der Bijl over vijf personen uit het Oude Testament. Aan de hand van de levens, woorden en daden van deze Bijbelse helden leren we hoe we strijdvaardig kunnen worden, dienstbaar aan God en mensen, in een vijandige wereld.

€24,95

Velen hebben zijn boeken gelezen en naar zijn preken geluisterd. Maar welke mensen en welke gebeurtenissen hebben het denken en de geestelijke groei van Tim Keller zelf gevormd? Aan de hand van Kellers persoonlijke notities en preken, en exclusieve interviews geeft Collin Hansen je een verrassende kijk in het leven van Tim Keller

€29,99

In ‘Jezus volgen in het Heilige Land’ deelt Geuze zijn ervaringen uit die tijd en neemt hij de lezer mee in zijn zoektocht naar antwoorden op diepe geloofsvragen die leven in het Midden-Oosten.

€18,99

In het derde deel, ‘Heibel in de Bijbel’, volg je de aankomst van het Joodse volk in het beloofde land, hun ruzies met de mensen die er al woonden en de avonturen van de rechters van Israël. De verhalen zijn interactief en speels, met telkens een nieuw, verrassend lied erbij. De Liedjesbijbel is geschikt voor het hele gezin.

€16,99

CD die hoort bij Liedjesbijbel deel 3

Met Eigentijdse muziek en helder taalgebruik is de Liedjesbijbel geschikt voor het hele gezin, ook als kinderen en ouders minder bekend zijn met de Bijbel.

€9,99

Tussen verschillende inzetten door moet brandweer Apeldoorn de bouw van een vreugdevuur controleren. Sander vermoedt dat er iets niet in orde is. Dat gevoel blijkt te kloppen als een vonkenregen richting een woonwijk trekt en het ineens overal lijkt te branden.

€11,99

Groep 8 krijgt een nieuwe gymmeester. De meiden zijn direct verliefd op meester Rob. De jongens vinden dat maar irritant, maar ook zij zijn onder de indruk van hun sportieve meester. Na schooltijd zijn alle leerlingen druk bezig met het maken van foto’s voor de fotowedstrijd.

€10,90

drup, drup, drup… kas voelt iets in zijn nek. wat is dat? zweet hij zo veel? of spuit niek hem nat? dan kijkt kas omhoog. o nee… het dak is lek! Het dak van de school is lek. Bij de stoel van Kas ligt een plas. Maar wat is dat? Het alarm gaat af! O nee, ook dat nog … De klas van Kas gaat de school uit. Maar waar is Niek? 

€10,95

God maakte de wereld zo mooi en bijzonder. Alles wat groeit, bloeit en leeft. Is het geen wonder? Wat is de wereld mooi! Wie heeft alles gemaakt? Dat ontdekken kinderen in dit lieve vingerpopboekje. Door het vingerpopje te bewegen tijdens het lezen, komt het verhaal echt tot leven!

€7,95

Laurens heeft tot nu toe weinig van de oorlog gemerkt. Maar dat wordt al snel anders als midden in de nacht bommen op de dierentuin van zijn vader worden gegooid. Maar dat is niet het enige … Laurens merkt dat er steeds vreemde dingen gebeuren in ARTIS. 

€11,95

Dat leven in de woestijn moeilijk is, ontdekt Sahra als ze nog maar jong is. Door de droogte is er steeds minder water te vinden in de woestijn van Somalië.  Als haar vader dan vertelt dat ze moet trouwen met de wadaad, neemt Sahra een besluit … Een ontroerend én spannend verhaal!

€11,95

Een hoopvol en hartverwarmend verhaal over adoptie voor tienermeiden.

€11,50

Als Jonas en zijn buurmeisje Yuna een gewonde egel in hun tuin vinden, brengen ze het dier naar de egelopvang. Daar horen ze dat het niet goed gaat met de egels in Nederland. Tijd voor actie! Een vrolijk en spannend avontuur voor kinderen die van dieren houden!

€13,99

Wat je wél kunt doen’ is een praktische en haalbare gids voor iedereen die niet bij de pakken neer wil zitten maar in actie wil komen, om zo zelf en samen met anderen het verschil te maken.

€17,99

Dit prachtige prentenboek is een uniek cadau. Op liefdevolle wijze schetst het de ontwikkeling van een kind van baby tot tiener. Vanuit verwondering, liefde en trouw richt de ouder zich in de tekst tot het kind. 

€14,99

Daan gaat vaak naar de wolkenwei. Het is fijn om naar de wolken te kijken, maar ook verdrietig: de wolken lijken soms op mensen die er niet meer zijn…

Een verhaal over gemis, verdriet en hoop.

€12,50

Dit boek neemt je mee vanaf de allereerste uitvindingen tot de modernste technieken. Van elektriciteit, via enen, nullen en codes naar computersystemen die meer kunnen dan jij en ik. Voor kinderen vanaf 9 jaar, zeer bruikbaar ook in het basis onderwijs en voortgezet onderwijs

€22,99

Zelden is het Goede Nieuws zo praktisch en passievol verduidelijkt als in dit Bijbels dagboek “Gouden draden van Genade”. De Afrikaanse schrijver Andries Enslin geeft in zijn dagelijkse overdenkingen op een makkelijke en duidelijke wijze door wat het Woord van God ons te zeggen heeft.

€23,50

Welke leugens geloof jij? En hoe hebben die leugens jouw beeld van God, jezelf en de wereld vervormd? In Jouw leugens, Gods waarheid worden leugens ontkracht door bijbelse waarheden.

€14,99

Een aangrijpende Young adultroman! ‘Merith vecht wanhopig tegen Anna, de innerlijke stem die haar dwingt om niet te eten en zo veel mogelijk calorieën te verbranden. Wanneer zal het gevecht in haar hoofd eindelijk ophouden? En waar is God in deze afschuwelijke strijd? 

€16,95

 

Dit boek biedt een prachtig kader bij de scheppingsliederen van Schrijvers voor Gerechtigheid. Al bladerend ontmoet je de schrijvers, onder wie Eline van Dijk, Shirma Rouse, Adrian Roest, Freek van der Brugge en vele anderen. En je maakt kennis met hun inspiratiebronnen.

€15,00

In dit boekje neemt Anna je mee langs de vier seizoenen. Haar versjes gaan over allerlei facetten van het leven. Daarnaast daagt ze je in korte overdenkingen uit tot bezinning en onthaasting, tot luisteren, Bijbellezen en doen. Dit boek is voor jou als je samen met God door het leven reist, maar ook als je het pad naar Hem graag wilt terugvinden.

€15,99

In dit boek neemt christenpsycholoog Marieke Meijer je mee op een zoektocht naar meer vrede, meer rust en meer geluk. Daarvoor doorlopen we een cirkel met zes stappen om onszelf beter te leren kennen. Deze stappen helpen om te begrijpen wat we voelen en wat ons drijft.

€17,90

‘De Hele Cirkel geeft fijngevoelig aan waarin wij mensen kwetsbaar zijn.De twaalf delen van de cirkel helpen je om God te leren kennen, een intieme relatie met Hem op te bouwen en de wonden die je hebt opgelopen te genezen. De Hele Cirkel is een sterk en persoonlijk boek dat je helpt om alleen of in groepsverband na te denken over een leven vanuit je identiteit in Christus.

€17,50

God is licht. En Jezus noemt zichzelf het licht der wereld. Wat betekent dit beeld? Wat vertelt de Bijbel hierover? Deze studie helpt om de enorme veelzijdigheid van God te ontdekken. In de verschillende schakeringen van licht maakt God steeds een ander aspect van Zichzelf bekend aan ons. 

€18,99

In ‘Het vergeten lied’ verweeft Amanda Wen twee liefdesverhalen, een in het heden en een in de jaren 1950. 

€22,99

In het laatste deel van De vier ruiters word je meegezogen in de laatste vier jaar op aarde waarin een wereldvrederijk is ontstaan. Blijven Ezra en zijn familie en vrienden volharden in hun geloof of zullen zij voor de druk van dit systeem bezwijken?

€18,95

 In dit boek vertellen verschillende mensen over de ontroerende ervaring die ze met die liefde hebben gehad en hoe dit genezing en bevrijding heeft gebracht. ‘Wie heeft je dat verteld?’ nodigt je uit om je hart te openen voor Gods waarheid

€19,95

In dit nieuwe Sestra 365 dagendagboek komen alle 28 levensthema’s aan bod waar we volgens de prediker mee te maken krijgen. Een dagboek vol bemoediging en herkenning, dat een dagelijks rustmoment biedt tijdens de hoogte- en dieptepunten van ons jaar. 

€24,99

Een interactief en kleurrijk geluidenboek waarin bekende bijbelverhalen tot leven komen.

€15,99

Dit aansprekende Bijbelboekje vol frisse, kleurrijke illustraties vertelt in eenvoudige taal het verhaal over de ark van Noach. Door de bladzijden uit te vouwen komt er van alles tevoorschijn, wat het lezen voor kinderen een belevenis maakt. Zo komt het verhaal van Noach tot leven.

€9,95

In de straat van Nina en Silas is een dief geweest. Geen gewone dief, maar een die melk en koek steelt. Een dief zonder huis! Met wat hulp van papa en mama maken Nina en Silas een doos een mooi huis. Dan krijgt Nina een idee: misschien kan de dief wel in hun huis slapen. Samen met Silas gaat ze naar hem op zoek in het park. Hoe loopt dat af?

€13,99

In ‘De Zoete Zusjes gaan verhuizen’ gaan Saar en Janna verhuizen. Superleuk, maar ook een beetje spannend. Saar en Janna weten het zo net nog niet, met dat nieuwe huis. Zal het allemaal wel goedkomen?

€15,99

In Zijn voetsporen neemt je mee op reis langs mensen en plekken die een grote rol speelden in Jezus’ leven op aarde. Het startpunt ligt in Bethlehem en eindigen via de Via Dolorosa en de plek waar Jezus de dood verslagen heeft. ‘Onderweg’ bespreekt Max Lucado wat het inhoudt om in Jezus’ voetsporen te lopen.

€24,99

Aan de hand van anekdotes, bijbelteksten en inspiratie van andere auteurs schrijven Jolet en Anouk aan meiden die willen leven met God en meer over Hem willen weten. Dit handboek gaat in op allerlei onderwerpen waar zij dagelijks mee geconfronteerd worden.

€16,99

Open deze bijzondere bijbel en ontdek de grote kleurrijke platen vol leuke details. Ze dagen je kind uit om goed te kijken en te zoeken. De eenvoudig vertelde Bijbelverhalen maken duidelijk dat God groter is dan alles, en dat Hij altijd voor je zorgt, je helpt en van je houdt.

€14,99

Bah, schoolreis! Koos heeft er geen zin in. Totdat de meester hem vraagt om een middeleeuwse speurtocht uit te zetten in het speelbos waar ze naartoe gaan.

€12,99

Alle zintuigen komen in dit Bijbelstudieboek aan bod: zien, horen, proeven, ruiken en voelen. We ontdekken dat aanrakingen van God een doel hebben, namelijk om meer en meer de persoon te worden zoals Hij bedoeld heeft. 

€22,99

In dit boek reikt Olaf ten Napel vanuit het scheppingsverhaal zeven thema’s aan voor persoonlijke meditatie en gebed. Ontdek dat het goede leven niet voorbij de horizon ergens op je wacht, maar binnen handbereik ligt in de kleine thema’s van alledag.

€19,95

‘Wonen in verwondering’ is een fullcolour cadeauboek waarin kunstschilder Henk Helmantel en dichter André F. Troost opnieuw hun kunstwerken bijeenbrengen.

€22,99

‘Bottom-up kerk’  is een pleidooi om meer aandacht te geven aan twintigers in de kerk. De auteur wil de lezer aanzetten tot actie om de kerk relevant te maken voor jonge mensen. Haar boek richt zich op kerkleiders, pioniers en vernieuwers, maar is ook boeiend voor iedereen die zich betrokken weet op de kerk.

€20,00

 Overal zijn in Nederland en in alle gebieden die eens onderdeel waren van het Nederlandse koloniale rijk sporen van het slavernijverleden te vinden.  Hun levens verdienen meer aandacht. In deze gids vindt u geen compleet overzicht. Het is een eerste kennismaking met aandacht voor zowel grote en bekende als onbekende en kleine verhalen.

€22,50

In zeven heldere hoofdstukken wordt de relatie tussen de Wet en diverse bijbelse personen en thema’s onder de loep genomen. Wat leert de Bijbel nu echt? Wat betekent ‘vervuld’ eigenlijk in de Hebreeuwse context? En staat genade wel echt tegenover de Wet of bedoelde Paulus iets heel anders? Dansen met de Wet is een verrassende oproep tot optimisme en vreugde over de Wet.

€18,50

‘De Libië tactiek’ van Joel C. Rosenberg is het vijfde deel in de Marcus Rykerserie. 

‘De Libië tactiek’ van Joel C. Rosenberg is een geopolitieke actiethriller vol actie en intrige die je naar adem laat happen.

€24,99

 In 200 persoonlijke overdenkingen bij Bijbelteksten spoort Iris Molenaar vrouwelijke twintigers aan om hun leven met God in te richten. Dit boek is een praktische gids voor stille tijd. Het boek staat vol met opdrachten, inspirerende quotes en voorbeeldgebeden om de lezer stap voor stap op weg te helpen naar een leven dicht bij God.

€18,99

In dit boek trekt Jan Vermeer het masker van Noord-Korea af; een must read voor iedereen die dit verborgen en moeilijk te doordringen land wil leren kennen en begrijpen.

€24,99

Dit boek vertelt het levensverhaal van Dick Langeveld, die jarenlang in het grootste geheim voor Open Doors achter het IJzeren Gordijn werkte. In dit boek zijn verhalen opgenomen die nooit opgeschreven mochten worden.

€19,95

In dit cadeauboekje, De gelukkige mens, deelt Willem Ouweneel 53 bijbelse ‘tegeltjeswijsheden’ met je over geluk, waarop je écht je leven kunt bouwen. Voor elke week eentje om mee te nemen door de week heen, en eentje extra voor op je verjaardag.

€14,95

 De 100 korte overdenkingen helpen je om je te verbinden met Gods vaderhart. Zo kan de Heilige Geest je meenemen in een proces van verdieping, omvorming en opbloei vanbinnen uit. Gods oneindige liefde doet je schouders niet moedeloos hangen, maar recht je rug en richt je oog omhoog. 

€14,95

‘Jezus’ liefde delen met moslims’ is een handleiding voor christenen die het goede nieuws over Jezus met moslims willen delen. Fouad Masri deelt zijn eigen ervaringen met evangelisatie onder moslims, en moedigt christenen aan om over de verschillen heen te stappen. 

€22,99

Joke Tan ziet haar leven als een huis met meerdere woonlagen: de alledaagse Begane Grond, haar Gedachtewereld op de tweede verdieping, een diepe Kelder waar pijn en duisternis kan zijn, maar ook een Hoogste Verdieping, waar ze God ontmoet. ‘

€14,95

‘Herkerken Praktijkboek’ biedt uitstekende handvatten voor kerken, groepen en individuen die vanuit het kloppend hart van het evangelie willen werken.

€18,99

In Ontdek de kracht van blijdschap neemt Ruth van Mierlo je op aanstekelijke wijze mee in haar ontdekkingsreis naar een leven vol vreugde. Ze is zelf die weg gegaan: van burn-out en vaak neerslachtig tot vooral blij en enthousiast. 

€22,50

Met ‘De laatste kinderkoning’ heeft Thijs Noorlandt een fantasierijk verhaal geschreven vol humor en avontuur, maar ook met een onderliggende vraag: wat als kinderen het voor het zeggen zouden hebben?

€14,99

Dit boek is ontstaan uit het verlangen om te zien waarmee God bezig is onder moslims. Tijdens gesprekken met christenen en moslims heeft de auteur ontdekt dat bepaalde moslims heel dicht bij het christendom staan en bepaalde christenen vastzitten aan vormen van islamitisch denken. Dit boek helpt christenen om scherper te zien waar de grenzen tussen christendom en islam lopen.

€19,95

Deze doopbijbel met 20 bijbelverhalen voor de allerkleinsten is een mooi cadeau bij geboorte en doop.

€14,99

Standhouden in de eindtijd, hoe doe je dat? Dit boekje geeft Bijbel­se antwoorden en handvatten op deze vraag! Een boekje geschre­ven voor een ieder die verlangt naar geestelijke groei en stabiliteit.

€8,50